kursist

Skibsfører

Uddannelsens indhold:

Skibsføreruddannelsens omfatter bla. følgende fagemner: Engelsk og kommunikation, Skibsteknik og lastbehandling, Skibsoperation (navigation), Befragtning og dokumenthåndtering, Geografi og kultursociologi, Sikkerhedsledelse samt Vedligehold og dokning.

Se mere på studieordningen.

Uddannelsens varighed
5 semestre = 95 undervisningsuger.

Semester - planlægning og skema

Der undervises i hvert semester efter en såkaldt semesterplan. Den seneste reviderede udgave for indeværende semester er altid tilgængelig her: semesterplan. De "blanke" uger på semesterplanen er skemalagt undervisning. Aktuelt skema for indeværende uge kan ses på skolens læringsplatform ItsLearning.com (kræver log-in).

Økonomi under uddannelsen

Uddannelsen er SU-berettiget og du skal selv søge SU på www.su.dk
Her kan du blandt andet læse om satser, krav og dine muligheder.
Nye regler om SU og studieaktivitet gældende fra 1. juli 2016:
Starter du på en videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere og får SU, mens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen, svarende til 30 ECTS. Bliver du mere forsinket end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Går du på en uddannelse, du er startet på før 1. juli 2016, gælder de tidligere regler om, at  du maksimalt må være 12 måneder forsinket, før din SU bliver stoppet, fortsat.
Du kan også få hjælp til SU ved at kontakte skolen på tlf. 98 44 33 44
Skibsførere kan sejle alle typer og størrelser af skibe overalt i verden. Mange får lederjob i offshore industrien. Skibsførere har gode muligheder for at få beskæftigelse i land i virksomheder, der beskæftiger sig med den maritime branche.Som skibsfører har man ret til at føre handelsskibe uanset størrelse i alle fartsområder (World Wide).

Sådan er uddannelsen opbygget:

Skibsføreruddannelsen består af 5 semestre (1 semester = ½ år).Efter 1. semester kan man tage en kystskippereksamen og vælge at forlade skolen.Efter 3. semester kan man tage en sætteskippereksamen og vælge at forlade skolenEfter 5. semester kan man tage skibsførereksamen.Man kan vende tilbage til skolen og ”bygge” videre på en eksisterende eksamen.

Adgangskrav

  • Bevis for at du har gennemført grundkursus for skibsassistenter
  • Bevis for gennemført afslutningskursus for skibsassistenter
  • Bevis for gennemført faglig uddannelse inden for jern og metal og uddannelse til skibsassistent for personer med svendebrev eller
  • 36 måneders relevant fartstid som ubefaren skibsassistent i handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover 
  • Gennemført HF-søfarts uddannelse

Læs mere om adgangskrav

Kursus

Kursus