kursist

Skibsfører

Optagelse:
Der er 2 optag pr. år - Januar og august.

Uddannelsens indhold:

Skibsføreruddannelsens omfatter bla. følgende fagemner: Engelsk og kommunikation, Skibsteknik og lastbehandling, Skibsoperation (navigation), Befragtning og dokumenthåndtering, Geografi og kultursociologi, Sikkerhedsledelse samt Vedligehold og dokning.

SE MERE PÅ STUDIEORDNINGEN.

Uddannelsens varighed
5 semestre = 95 undervisningsuger.

Semester - planlægning og skema

Der undervises i hvert semester efter en såkaldt semesterplan. Den seneste reviderede udgave for indeværende semester er altid tilgængelig her: semesterplan. De "blanke" uger på semesterplanen er skemalagt undervisning. Aktuelt skema for indeværende uge kan ses på skolens læringsplatform ItsLearning.com (kræver log-in).

Økonomi under uddannelsen

Uddannelsen er SU-berettiget og du skal selv søge SU på www.su.dk
Her kan du blandt andet læse om satser, krav og dine muligheder.

Sådan er uddannelsen opbygget:

Skibsføreruddannelsen består af 5 semestre (1 semester = ½ år).Efter 1. semester kan man tage en kystskippereksamen og vælge at forlade skolen.Efter 3. semester kan man tage en sætteskippereksamen og vælge at forlade skolenEfter 5. semester kan man tage skibsførereksamen.Man kan vende tilbage til skolen og ”bygge” videre på en eksisterende eksamen.

Adgangskrav

  • Bevis for at du har gennemført grundkursus for skibsassistenter
  • Bevis for gennemført afslutningskursus for skibsassistenter
  • Bevis for gennemført faglig uddannelse inden for jern og metal og uddannelse til skibsassistent for personer med svendebrev eller
  • 36 måneders relevant fartstid som ubefaren skibsassistent i handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover 
  • Gennemført HF-søfarts uddannelse

Læs mere om adgangskrav

Skibsfører for sætteskippere

Skagen Skipperskole kan tilbyde skibsføreruddannelsens 4. og 5. semester efter konceptet ”læs mens du sejler”. Uddannelsen er for folk med en sætteskipperuddannelse.

Uddannelsens indhold:

Skibsføreruddannelsens 4. og 5. semester omfatter bla. følgende fagemner: Engelsk og kommunikation, Skibsteknik og lastbehandling, Skibsoperation (navigation), Befragtning og dokumenthåndtering, Geografi og kultursociologi, Sikkerhedsledelse samt Vedligehold og dokning.

Se mere på studieordningen.

Samlet oversigt over fagemner:

dasdasd

For nærmere beskrivelse af de enkelte fagmoduler/-emner henvises til gældende bekendtgørelse samt til Skagen Skipperskoles studieordning for uddannelsen til skibsfører.

Uddannelsens varighed

Uddannelsen er normeret til 2 semestre som en overbygning på sætteskipperuddannelsen. Hvert semester har en varighed på 6 måneder. Uddannelsen skal være afsluttet inden for det dobbelte af den normerede varighed.

Adgangskrav

Ved optagelse direkte i skibsføreruddannelsens 4. semester kræves, at man har bevis for bestået sætteskippereksamen. Ligeledes skal man som minimum opfylde betingelserne for at kunne udmønstre som styrmand af 3. grad i handelsflåden (uden begrænsning i skibets tonnagestørrelse eller fartsområde) samt dokumentere at være i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere

For optagelse på skibsføreruddannelsens 4. semester gælder de samme adgangskrav som ved sætteskipperuddannelse (klik her for adgangskravene). Det er dog et krav, at man inden påbegyndelse af skibsføreruddannelsens 4. semester har opnået bevis for bestået sætteskippereksamen.

Semester - planlægning og skema

Der undervises i hvert semester efter en såkaldt semesterplan. Den seneste reviderede udgave for indeværende semester er altid tilgængelig her: semesterplan. De "blanke" uger på semesterplanen er skemalagt undervisning. Aktuelt skema for indeværende uge kan ses på skolens læringsplatform ItsLearning.com (kræver log-in).

Nye regler om SU og studieaktivitet gældende fra 1. juli 2016:

Starter du på en videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere og får SU, mens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen, svarende til 30 ECTS. Bliver du mere forsinket end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Går du på en uddannelse, du er startet på før 1. juli 2016, gælder de tidligere regler om, at  du maksimalt må være 12 måneder forsinket, før din SU bliver stoppet, fortsat.

Du kan også få hjælp til SU ved at kontakte skolen på tlf. 98 44 33 44

Kursus

Kursus