kursist

Sætteskipper

Uddannelsens indhold:

Uddannelsen til sætteskipper omfatter bla. følgende fagemner: 
Navigation, Vagttjeneste, Meteorologi, Søret og administration, Maritim ledelse, Engelsk, Kommunikation, Sikkerhed og miljøbeskyttelse, Brandbekæmpelse og brandledelse, Maritim sikring, Sygdomsbehandleruddannelse, Skibsteknik og lastbehandling samt Maskinlære og maritim teknologi.
Se mere på studieordningen.Uddannelsens varighed
3 semestre = 63 undervisningsuger.

Semester - planlægning og skema

Der undervises i hvert semester efter en såkaldt semesterplan. Den seneste reviderede udgave for indeværende semester er altid tilgængelig her: semesterplan. De "blanke" uger på semesterplanen er skemalagt undervisning. Aktuelt skema for indeværende uge kan ses på skolens læringsplatform ItsLearning.com (kræver log-in).

Økonomi under uddannelsen

Uddannelsen er SU-berettiget og du skal selv søge SU på www.su.dk
Her kan du blandt andet læse om satser, krav og dine muligheder. 

Nye regler om SU og studieaktivitet gældende fra 1. juli 2016:

Starter du på en videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere og får SU, mens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen, svarende til 30 ECTS. Bliver du mere forsinket end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Går du på en uddannelse, du er startet på før 1. juli 2016, gælder de tidligere regler om, at  du maksimalt må være 12 måneder forsinket, før din SU bliver stoppet, fortsat.

Du kan også få hjælp til SU ved at kontakte skolen på tlf. 98 44 33 44
Kyst- og sætteskippere finder primært navigatørbeskæftigelse indenfor brancher som: offshore, færgefart, fragtskibe, kystredning, havneuddybning samt forsyning.
Som sætterskipper har man ret til at føre handelsskibe op til 3000 BT i alle fartsområder (World Wide). 

Kursus

Kursus