kursist

Adgangskrav Kystskipper

  • Bevis for at du har gennemført grundkursus for skibsassistenter kombineret med 12 måneders fartstid som styrmandsaspirant eller 18 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent, eller
  • Bevis for gennemført afslutningskursus for skibsassistenter kombineret med 15 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent, eller
  • Bevis for gennemført faglig uddannelse inden for jern og metal og uddannelse til skibsassistent for personer med svendebrev kombineret med 12 måneders fartstid som skibsassistent, eller
  • 36 måneders relevant fartstid som ubefaren skibsassistent i handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover erhvervet før den 1. februar 2002 samt har gennemført en godkendt grunduddannelse, der opfylder kravene i STCW-konventionens reglement VI/1 og i STCW-kodens sektion A-VI/1, paragraf 2, om ”Basic Training”.

Fartstid skal være erhvervet ved dækstjeneste i handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover.

Adgang til kystskipperuddannelsen forudsætter endvidere, at du kan dokumentere følgende:

  • gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger,
  • er skikket til udkig,
  • er i besiddelse af et vagtholdsbevis og
  • har gennemført praktisk uddannelse under fartstiden, som den er beskrevet i en af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte godkendt uddannelsesbog.

Kursus

Kursus