kursist

Kystskipper

Uddannelsens indhold:

Uddannelsen til kystskipper omfatter bla. følgende fagemner:
Navigation, Vagttjeneste, Meteorologi, Søret og administration, Engelsk, Kommunikation, Sikkerhed og miljøbeskyttelse, Brandbekæmpelse og brandledelse, Sygdomsbehandleruddannelse, Skibsteknik og lastbehandling og Maskinlære.

Se mere på studieordningen.

Uddannelsens varighed
1 semester = 21 undervisningsuger

Semester - planlægning og skema

Der undervises i hvert semester efter en såkaldt semesterplan. Den seneste reviderede udgave for indeværende semester er altid tilgængelig her: semesterplan. De "blanke" uger på semesterplanen er skemalagt undervisning. Aktuelt skema for indeværende uge kan ses på skolens læringsplatform ItsLearning.com (kræver log-in).

Økonomi under uddannelsen

Uddannelsen er SU-berettiget.
Du skal selv søge SU - klik på dette link: www.su.dk
Her kan du læse om takster, krav og dine muligheder.
Du kan også få hjælp til SU ved at kontakte skolen på tlf. 98 44 33 44

Om jobbet:

Kystskippere sejler som styrmænd eller skibførere på mindre fartøjer i Østersøen og danske farvande.

Skibene er små og har mindre besætninger, og derfor må kystskipperen gerne kunne manøvrere og vedligeholde motoren.

Jobbet som kystskipper er varieret, da du både skal være vagthavende under sejladsen og tage dig af skibets last. Det er uanset, om du slæber gods, eller om skibet har passagerer om bord.

Du skal også være med til at holde skibet og maskinerne vedlige, ligesom du vil have lidt papirarbejde. Der vil også være lederopgaver over for den menige besætning på skibet.

For at sejle som kystskipper skal man have sønæringsbevis. Efter 12 måneder som styrmand kan du få sønæringsbevis som kystskipper. Det giver ret til at føre skibe op til 500 bruttoton. For at få beviset skal du have bestået en syns- og høreprøve. Beviset får man af Søfartsstyrelsen.

Kystskippere må som skibsførere sejle med skibe på op til 500 tons i Kystfart (Danmark) – Fart i Nordsøen øst for 003° Ø. længde og syd for 062° N. bredde samt fart i Østersøen.

Kursus

Kursus