kursist

Fiskeskipper af 1. grad

Uddannelsens indhold:

Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad omfatter bla. følgende fagemner:
Navigation, Vagttjeneste, Meteorologi, Søret og administration, Administration i fiskeskibe, Maritim ledelse, Engelsk, Kommunikation, Sikkerhed og miljøbeskyttelse, Brandbekæmpelse og brandledelse, Maritim sikring, Sygdomsbehandleruddannelse, Skibsteknik og lastbehandling og Maskinlære og maritim teknologi, Fiskerilære samt Biologi og havlære.

Se mere på studieordningen.

Uddannelsens varighed
3 semestre = 63 undervisningsuger

Semester - planlægning og skema

Der undervises i hvert semester efter en såkaldt semesterplan. Den seneste reviderede udgave for indeværende semester er altid tilgængelig her: semesterplan. De "blanke" uger på semesterplanen er skemalagt undervisning. Aktuelt skema for indeværende uge kan ses på skolens læringsplatform ItsLearning.com (kræver log-in).

Økonomi under uddannelsen

Uddannelsen er SU-berettiget og du skal selv søge SU på www.su.dk
Her kan du blandt andet læse om satser, krav og dine muligheder.

Nye regler om SU og studieaktivitet gældende fra 1. juli 2016:

Starter du på en videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere og får SU, mens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen, svarende til 30 ECTS. Bliver du mere forsinket end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Går du på en uddannelse, du er startet på før 1. juli 2016, gælder de tidligere regler om, at  du maksimalt må være 12 måneder forsinket, før din SU bliver stoppet, fortsat.

Du kan også få hjælp til SU ved at kontakte skolen på tlf. 98 44 33 44

Om jobbet:

En fiskeskipper er også fisker, men har mere ansvar.
Du har mulighed for at sejle som fiskeskipper på større fiskeskibe enten i Danmark eller i andre lande, afhængigt af om du uddanner dig til fiskeskipper af 3. eller 1. grad.

En skipperuddannelse giver dig ret til at sejle som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på mindre og mellemstore skibe. Som fiskeskipper kan du have dit eget fiskefartøj, eller du kan blive ansat på andres skibe som skipper.
For at blive fiskeskipper skal du tage en uddannelse på minimum 2½ år. Uddannelsen består af 2 års fartstid efterfulgt af ½ - 1½ års uddannelse på skipperskole eller navigationsskole.

Du kan uddanne dig til to slags fiskeskipper. Du kan blive fiskeskipper af 3. grad (6 måneders skoleuddannelse) eller fiskeskipper af 1. grad (yderligere 12 måneders skoleuddannelse).

Jobmuligheder:

  • Fiskeriet:

Fiskeskipper af 1. grad anvendes til beskæftigelse indenfor fiskeriet
Fiskeskipper af 1. grad giver efter endt uddannelse rettighed til at få udstedt sønæringsbevis og herefter udmønstre som styrmand af 1. grad om bord på alle størrelser fiskeskibe i alle fartsområder.

Efter 12 måneders effektiv fartstid som styrmand/bedstemand i fiskeriet, kan der ansøges om sønæringsbevis til fiskeskipper af 1. grad. Dette sønæringsbevis giver rettighed til at udmønstre som fører af alle størrelser fiskeskibe i alle fartsområder.

Kursus

Kursus