kursist

Ansøgning om optagelse på Skagen Skipperskole

For at blive optaget på skole i navigatøruddannelsen skal man opfylde de fartstidskrav, der er stillet for den pågældende uddannelse. Fartstiden skal dokumenteres ved søfartsbog eller anden behørig dokumentation. Optagelse er betinget af, at man kan dokumentere opfyldelse af fartstidskravet den dag, man møder på skolen.

For optagelse på fiskeskipper af 1. grad og sætteskipperuddannelsen kræves yderligere, at man har aflagt folkeskolens udvidede afgangsprøver (FS10) i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi eller har tilsvarende eller højere skoleuddannelse. Optagelse er betinget af, at man med originale beviser kan dokumentere opfyldelse af kravet om skoleuddannelse, senest når man møder på skolen. Såfremt dette ikke er opfyldt, skal man læse hvad der svarer til maritim forberedelse. Dette kan gøres samtidig med fiskeskipper af 1. grad/sætteskipper.

Indtil skolen har gennemført kontrol, er det ansøgerens eget ansvar at sikre sig, at kravene opfyldes.

Det forlanges ikke, at man opfylder kravene på det tidspunkt, hvor ansøgningsskemaet indsendes. Fartstid og beståede prøver, helt frem til man møder på skolen, vil blive medregnet.

Du kan også printe ansøgningsskemaet til optagelse på Skagen Skipperskole her >

Ansøg online

Fill out my online form.

Kursus

Kursus