toptop

Skibsføreruddannelsen i Skagen endelig godkendt

Skagen Skipperskole har mandag den 1. maj 2017 modtaget den endelige godkendelse af uddannelsen til skibsfører og kan fra denne dato kalde sig navigationsskole.

Godkendelsen kom i hus efter en lang proces, flere audits og et vel gennemført forsøgsår i 2016, hvor det første hold gik på uddannelsen. Skagen Skipperskole er nu godkendt som navigationsskole. Det er første gang nogensinde i historien, at vi har en navigationsskole i Nordjylland, og en betragtelig milepæl i det maritime Danmark er således en kendsgerning.

 Skagen Skipperskole er stolte over at skibsføreruddannelsen nu er en realitet, og vi kan i Nordjylland fremadrettet tilbyde samtlige navigatøruddannelser til handels- og fiskeskibe. Skagen Skipperskoles bestyrelse og ledelse har meget stor fokus på det faktum, at der med skibsføreruddannelsen i porteføljen tilføres yderligere kvalitet og respekt om alle Skagen Skipperskoles uddannelser.

Skibsføreruddannelsen tilbydes i tæt samarbejde med MARTEC i Frederikshavn og understreger samarbejdet mellem de maritime uddannelsesinstitutioner i Nordjylland.

I øjeblikket går der 26 studerende på uddannelsen til skibsfører på skolen. Skagen Skipperskole er allerede i gang med optag til næste hold, som påbegynder uddannelsen i januar 2018.

Kursus

Kursus