toptop

Deltids- / fuldtidsstudie

Det vil være muligt at sejle samtidigt med at man læser, selvom det jo ikke er det optimale. Det kræver selvfølgelig noget mere af en studerende i forhold til at gå i skole fuldtids.

Sejler man samtidig med uddannelsen, er man deltidsstuderende og skal selv læse op på noget af pensum. Der er dog ikke tale om et decideret fjernstudium, som kendes fra andre uddannelser.

At være deltidsstuderende betyder, at man ikke behøver at være på skolen og deltage i undervisningen hele tiden, idet vi ikke har mødepligt til den ordinære undervisning. Hvis man vælger ikke at være her, har man selv ansvaret for at holde sig opdateret med hensyn til de aktiviteter, der foregår på klassen, samt at få læst op på tingene og aflevere de opgaver, der skal afleveres, rettidigt. Opdateringen kan man få ved at bruge skolens læringsplatform på internettet, hvor sådanne informationer gives. Her vil der desuden være mulighed for at finde de opgaver/oplæg, der gives på klassen og i øvrigt lægges her al relevant information omkring undervisning, kurser, eksaminer mv..

Vær opmærksom på, at man som deltidsstuderende ikke kan forvente at få særskilt undervisning, og at det –selvfølgelig- stiller store krav til den pågældendes studiedisciplin og engagement.

Der vil være fag/moduler i løbet af uddannelsen, hvortil der dog er mødepligt. Hvilke der er tale om, afhænger af den valgte uddannelse. Det gælder bl.a. for ROC/GOC radiokursus, sikkerhed og miljø, maritim ledelse, simulatorundervisning, duelighedskursus i motorpasning, brand-, medicinkiste – og søsikkerhedskurser med flere. Har man imidlertid nogle af disse kurser i forvejen, vil man (forudsat at de ikke er udløbet) kunne få merit mod behørig dokumentation, og man skal så ikke deltage.

Vi tilrettelægger uddannelsen efter en semesterplan, som kan findes på skolens hjemmeside her:

http://www.skipperskolen.dk/studerende/semesterplan

Heraf fremgår det, hvilke perioder der er mødepligtige kurser planlagt. Semesterplanen bliver løbende ændret.

Kursus

Kursus