toptop

Skibsføreruddannelsen i Skagen endelig godkendt

Skagen Skipperskole har mandag den 1. maj 2017 modtaget den endelige godkendelse af uddannelsen til skibsfører og kan fra denne dato kalde sig navigationsskole.

Godkendelsen kom i hus efter en lang proces, flere audits og et vel gennemført forsøgsår i 2016, hvor det første hold gik på uddannelsen. Skagen Skipperskole er nu godkendt som navigationsskole. Det er første gang nogensinde i historien, at vi har en navigationsskole i Nordjylland, og en betragtelig milepæl i det maritime Danmark er således en kendsgerning.

Læs mere ...

Nordjylland styrker de maritime uddannelsesmuligheder

Primo 2016 startede det første hold skibsførere på Skagen Skipperskole. Dermed er alle maritimt rettede uddannelser nu repræsenteret i Nordjylland. De færdiguddannede kan se frem til stort set sikker beskæftigelse. Alle tal peger i retning af øget efterspørgsel efter teknisk-maritime kompetencer.

Skagen Skipperskole bød i januar 2016 velkommen til første hold skibsførerstuderende i skolens domicil på Skagen Havn. Dermed blev der åbnet der endnu en dør til den maritime sektor, som i kommende år forventer at mangle hænder. Skibsføreruddannelsen i Skagen er rettet mod nuværende sætteskippere, skibsassistenter eller håndværkere, som har opnået tilstrækkelig praktisk sejl-erfaring.

MARTEC og Skagen Skipperskole har indgået en formel samarbejdsaftale, som bl.a. involverer at studerende på den nye skibsføreruddannelse skal modtage undervisning fra MARTEC. Der samarbejdes allerede med Frederikshavn Gymnasium & HF Kursus omkring den 3-årige maritime HF Søfart, som også indeholder et togt med Skoleskibet DANMARK og dermed grunduddannelsen til skibsassistent.

Læs mere ...

Deltids- / fuldtidsstudie

Det vil være muligt at sejle samtidigt med at man læser, selvom det jo ikke er det optimale. Det kræver selvfølgelig noget mere af en studerende i forhold til at gå i skole fuldtids.

Sejler man samtidig med uddannelsen, er man deltidsstuderende og skal selv læse op på noget af pensum. Der er dog ikke tale om et decideret fjernstudium, som kendes fra andre uddannelser.

Læs mere ...

Som de eneste i Danmark

AIS og GMDSS Radio Surveyor kursus (godkendt af DNV)
Som noget nyt tilbyder Skagen Skipperskole nu et specielt kursus for maritime radioteknikere og andre, der foretager radiosyn på GMDSS skibe.

Vi har et samarbjede med DANPHONE A/S i Danmark, som har udviklet en unik FUTRONIC MK II testbox, som bruges til test af alle skibets modtagere og sendere. Skolen ejer et eksemplar af testboxen og kurset er auditeret og godkendt af DNV (Det Norske Veritas).

Skagen Skipperskole er den eneste udbyder af denne type kursus i hele verden.
Deltagerforudsætning: GOC i GMDSS

Pris pr. deltager DKK 12.000,- ekskl. moms
Link til tilmeldingsformular: Tilmelding

Ring gerne til skolen for nærmere information.
pdfPDF brochure om kurset

Læs mere ...

Kursus

Kursus