toptop

Skibsføreruddannelsen i Skagen endelig godkendt

Skagen Skipperskole har mandag den 1. maj 2017 modtaget den endelige godkendelse af uddannelsen til skibsfører og kan fra denne dato kalde sig navigationsskole.

Godkendelsen kom i hus efter en lang proces, flere audits og et vel gennemført forsøgsår i 2016, hvor det første hold gik på uddannelsen. Skagen Skipperskole er nu godkendt som navigationsskole. Det er første gang nogensinde i historien, at vi har en navigationsskole i Nordjylland, og en betragtelig milepæl i det maritime Danmark er således en kendsgerning.

Læs mere ...

Nordjylland styrker de maritime uddannelsesmuligheder

Primo 2016 startede det første hold skibsførere på Skagen Skipperskole. Dermed er alle maritimt rettede uddannelser nu repræsenteret i Nordjylland. De færdiguddannede kan se frem til stort set sikker beskæftigelse. Alle tal peger i retning af øget efterspørgsel efter teknisk-maritime kompetencer.

Skagen Skipperskole bød i januar 2016 velkommen til første hold skibsførerstuderende i skolens domicil på Skagen Havn. Dermed blev der åbnet der endnu en dør til den maritime sektor, som i kommende år forventer at mangle hænder. Skibsføreruddannelsen i Skagen er rettet mod nuværende sætteskippere, skibsassistenter eller håndværkere, som har opnået tilstrækkelig praktisk sejl-erfaring.

MARTEC og Skagen Skipperskole har indgået en formel samarbejdsaftale, som bl.a. involverer at studerende på den nye skibsføreruddannelse skal modtage undervisning fra MARTEC. Der samarbejdes allerede med Frederikshavn Gymnasium & HF Kursus omkring den 3-årige maritime HF Søfart, som også indeholder et togt med Skoleskibet DANMARK og dermed grunduddannelsen til skibsassistent.

Læs mere ...

Deltids- / fuldtidsstudie

Det vil være muligt at sejle samtidigt med at man læser, selvom det jo ikke er det optimale. Det kræver selvfølgelig noget mere af en studerende i forhold til at gå i skole fuldtids.

Sejler man samtidig med uddannelsen, er man deltidsstuderende og skal selv læse op på noget af pensum. Der er dog ikke tale om et decideret fjernstudium, som kendes fra andre uddannelser.

Læs mere ...

Som de eneste i Danmark

AIS og GMDSS Radio Surveyor kursus (godkendt af DNV)
Som noget nyt tilbyder Skagen Skipperskole nu et specielt kursus for maritime radioteknikere og andre, der foretager radiosyn på GMDSS skibe.

Vi har et samarbjede med DANPHONE A/S i Danmark, som har udviklet en unik FUTRONIC MK II testbox, som bruges til test af alle skibets modtagere og sendere. Skolen ejer et eksemplar af testboxen og kurset er auditeret og godkendt af DNV (Det Norske Veritas).

Skagen Skipperskole er den eneste udbyder af denne type kursus i hele verden.
Deltagerforudsætning: GOC i GMDSS

Pris pr. deltager DKK 12.000,- ekskl. moms
Link til tilmeldingsformular: Tilmelding

Ring gerne til skolen for nærmere information.
pdfPDF brochure om kurset

Læs mere ...

Omskoling fra fiskeri- til handelsflåden

Her kan du læse lidt om omskolingsprogrammet for fiskeskippere, der ønsker at blive omskolet til kystskipper:

Spørgsmål og svar om omskoling af fiskeskippere til handelsflåden

Kan jeg sejle som skipper på et handelsskib, umiddelbart efter at jeg har gennemgået et omskolingsforløb, hvis jeg har et sønæringsbevis som fiskeskipper?
Svar: Nej, det første sønæringsbevis man får udstedt efter endt omskolingsforløb til kystskipper er styrmand af 4.grad. Med dette bevis kan man maksimalt sejle som overstyrmand eller enestyrmand.


Er det nødvendigt at sejle med uddannelsesbog i praktikperioden?
Svar: Ja, uddannelsesbogen er obligatorisk. Det er dog ikke nødvendigt at sejle med uddannelsesbog, hvis du gerne vil have et duelighedsbevis i sejlads eller et bedstemandsbevis i handelsflåden, eller hvis du sejler som skibsassistent for at erhverve et bevis som styrmand af 4. grad.


Hvordan skal jeg dokumentere min fartstid fra fiskeriflåden?
Svar: Fartstid kan dokumenteres f. eks ved hjælp af en søfartsbog, hyrekontrakter eller fartstidserklæringer. Husk at man ikke kan erklære sin egen fartstid, heller ikke i søfartsbogen. Fartstid – hvad enten den er optjent i fiskeriet eller handelsflåden skal altid opgøres som den effektive fartstid. Sejler du f.eks. 1 månde ude og er 1 måned hjemme, tager det 12 måneder at optjene 6 måneders fartstid.

Hvis du er skipper på dit eget skib kan du bruge en revisor erklæring eller en fartstidserklæring underskrevet af din lokale fiskeriforening. Fartstidserklæring kan printes fra skolens hjemmeside eller rekvireres på skolen.


Skal jeg ansøge Søfartsstyrelsen for at kunne deltage i omskolingsforløbet?
Svar: Nej, du skal kontakte en skipper- eller navigationsskole.


Hvad betyder det, at man sejler som overtallig styrmand?
Svar: Det betyder, at du er om bord som et ekstra besætningsmedlem. Som overtallig styrmand må du ikke gå selvstændig brovagt, da du ikke har et sønæringsbevis til handelsflåden.


Hvordan defineres længden på et fiskeskib (i forhold til sønæringsrettigheder)?
Svar: Længden er ikke "Længden Over Alt". Længden er defineret som 96 % af den totale længde på en vandlinie ved 85 % af den mindste dybde (moulded) målt fra køllinine (L-længden), eller længden fra forenden af stævnen til rorstammens akse beregnet på nævnte vandlinie (PP længden), hvis denne længde er den største. Du kan finde længden på skibets målebrev.

Hvorfor er det vigtigt at fiskeskibet er over 15 meter i længde?
Svar: Uddannelse i handelsflåden er reguleret via en international konvention (STCW), hvori minimumskravene til uddannelse til søfarende i handelsflåden er anført. Disse minimumskrav skal man opfylde, før man kan mønstre på et handelsskib, og man skal derfor som fisker også opfylde disse krav. Uddannelse til fiskeriflåden er ikke reguleret internationalt på samme måde, som den er i handelsflåden.

Fartstid på lastskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover medtælles til sønæringsbeviser til handelsskibe. Det er også ved denne grænse, at der er certifikatkrav og dermed uddannelseskrav som træder i kraft. Dette princip er forsøgt overført til fiskeriflåden. Ved grænsen 15 meter eller derover i længde på fiskeskibe træder der ligeledes certifikat og uddannelseskrav i kraft. Søfartsstyrelsen opfatter derfor denne grænse på 15 meter eller derover i længde for fiskeskibe, som ækvivalerende med lastskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover. Det er derfor, at Søfartsstyrelsen kun medtæller fartstid på fiskeskibe på 15 meter eller derover i længde, som kompetencegivende i forhold til et sønæringsbevis til handelsflåden.


Hvis min fartstid ikke er registreret i min søfartsbog, hvordan kan jeg dokumentere den?
Svar: Du skal bruge en fartstidserklæring underskrevet af din skibsfører, havnevæsen, fiskeforening eller rederiet.

Kursus

Kursus