toptop

Kvalitetsstyring

Søfartsstyrelsen stiller krav om at al maritim uddannelse i Danmark er kvalitetsstyret og skoler kan kun godkendes til at uddanne studerende, hvis skolerne har et kvalitetsstyringssystem godkendt af Søfartsstyrelsen.

Efter at Søfartsstyrelsen har godkendt skolernes systemer, udsættes disse med jævne mellemrum for audit, hvor Søfartsstyrelsen kontrollerer, at skolerne fortsat lever op til de beskrevne procedurer.

Skagen Skipperskole er godkendt til blandt andet at levere skipperuddannelser og har derfor kvalitetsstyring af arbejdsgange i forbindelse med uddannelserne og dertil relaterede emner. På denne side vil skolen give et indblik i kvalitetshåndbog og diverse procedurer, som kan give lidt indblik i relevante arbejdsgange på skolen. 

Skagen Skipperskoles kvalitetssystem

Link til uddannelsesplaner for de maritime uddannelser
Link til auditrapporter og kvalitetsstyring hos Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Oplysninger om undervisning, uddannelser, skoler og uddannelsesinstitutioner skal efter bestemmelserne i denne lov være offentligt tilgængelige på internettet, så borgerne enkelt og hurtigt kan vurdere kvaliteten af undervisningen på de enkelte skoler og institutioner.
Se den fulde tekst i forskriften HER.
Se også Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte side med information om de maritime uddannelsesinstitutioner, uddannelserne, kvalitet, regelgrundlag m.v. HER.
Som følge af ovenstående skal skolen stille følgende oplysninger til rådighed:
  • Skolens uddannelser - finder du i menubjælken for oven på siden.
  • Uddannelsernes mål, fagudbud, læseplaner m.v.
  • Skolens værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt, herunder pædagogisk praksis og evt. indsatsområder - Kig under kvalitetsstyring - Politiker mv i menubjælken for oven på denne side.
  • Skolens karaktergivning (gennemsnit fordelt på uddannelse og fag) ved eksamen med ekstern censorering - HER.
  • De studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald og evt. overgang til anden uddannelse/beskæftigelse.
  • Evalueringer af kvaliteten af skolens undervisning.
  • Denne side er under stadig udvikling og opdateres efter hver eksamen.

Kursus

Kursus