kursist

Styrmand

Uddannelsens indhold:

Uddannelsen til styrmand omfatter bla. følgende fagemner:
Navigation, Vagttjeneste, Meteorologi, Søret og administration, Engelsk, Kommunikation, Sikkerhed, miljøbeskyttelse og maritimt sikringsberedskab, Brandbekæmpelse og brandledelse, Sygdomsbehandleruddannelse, Skibsteknik og lastbehandling, Maskinlære og maritim teknologi.

Se mere på studieordningen.

Gruppe A = (navigatører til handelsflåden), som er en forudsætning for at opnå sønæringsbevis som styrmand af 3. grad skal yderligere have følgende fagemner:

Lastbehandling og stuvning samt Administration i handelsskibe

Gruppe B = (navigatører til fiskeriflåden), som er en forudsætning for at opnå sønæringsbevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe skal yderligere have følgende fagemner:

Grundlæggende fiskerilære samt Administration i fiskeskibe.
Uddannelsens varighed
2 semestre =  42 undervisningsuger

Semester - planlægning og skema

Der undervises i hvert semester efter en såkaldt semesterplan. Den seneste reviderede udgave for indeværende semester er altid tilgængelig her: semesterplan. De "blanke" uger på semesterplanen er skemalagt undervisning. Aktuelt skema for indeværende uge kan ses på skolens læringsplatform ItsLearning.com (kræver log-in).

Økonomi under uddannelsen

Denne navigatøruddannelse er som den eneste SVU-berettiget (Statens Voksenuddannelses Støtte).
Du skal selv søge SVU - klik på dette link: www.svu.dk
Her kan du læse om takster, krav og dine muligheder.
Du kan også få hjælp til SVU ved at kontakte skolen på tlf. 98 44 33 44