kursist

Skibsfører

Skagen Skipperskole kan nu tilbyde skibsføreruddannelsens 4. og 5. semester efter konceptet ”læs mens du sejler”.

Uddannelsens indhold:

Skibsføreruddannelsens 4. og 5. semester omfatter bla. følgende fagemner: Engelsk og kommunikation, Skibsteknik og lastbehandling, Skibsoperation (navigation), Befragtning og dokumenthåndtering, Geografi og kultursociologi, Sikkerhedsledelse samt Vedligehold og dokning.

Se mere på studieordningen.

Samlet oversigt over fagemner:
skibsfoereroversigt

For nærmere beskrivelse af de enkelte fagmoduler/-emner henvises til gældende bekendtgørelse samt til Skagen Skipperskoles studieordning for uddannelsen til skibsfører.

Uddannelsens varighed

Uddannelsen er normeret til 2 semestre, som en overbygning på sætteskipperuddannelsen. Hvert semester har en varighed på 6 måneder. Uddannelsen skal være afsluttet inden for det dobbelte af den normerede varighed.

Adgangskrav

Ved optagelse direkte i skibsføreruddannelsens 4. semester kræves, at man har bevis for bestået sætteskippereksamen. Ligeledes skal man som minimum opfylde betingelserne for at kunne udmønstre som styrmand af 3. grad i handelsflåden (uden begrænsning i skibets tonnagestørrelse eller fartsområde) samt dokumentere at være i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere. For optagelse på Skibsføreruddannelsen kræves yderligt, at man har aflagt folkeskolens afgangsprøver i 9. eller 10. klasse.

For optagelse på skibsføreruddannelsens 1. semester gælder de samme adgangskrav som ved sætteskipperuddannelse (klik her for adgangskravene). Det er dog et krav, at man inden påbegyndelse af skibsføreruddannelsens 4. semester har opnået bevis for bestået sætteskippereksamen.

Skibsførerholdet 2017 er fuldtegnet og der er rift om pladserne til Januar 2018, så er du interesseret opfordres du til at søge hurtigst muligt.

Semester - planlægning og skema

Der undervises i hvert semester efter en såkaldt semesterplan. Den seneste reviderede udgave for indeværende semester er altid tilgængelig her: semesterplan. De "blanke" uger på semesterplanen er skemalagt undervisning. Aktuelt skema for indeværende uge kan ses på skolens læringsplatform ItsLearning.com (kræver log-in).

Økonomi under uddannelsen

Uddannelsen er SU-berettiget og du skal selv søge SU på www.su.dk
Her kan du blandt andet læse om satser, krav og dine muligheder.

Nye regler om SU og studieaktivitet gældende fra 1. juli 2016:

Starter du på en videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere og får SU, mens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen, svarende til 30 ECTS. Bliver du mere forsinket end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Går du på en uddannelse, du er startet på før 1. juli 2016, gælder de tidligere regler om, at  du maksimalt må være 12 måneder forsinket, før din SU bliver stoppet, fortsat.

Du kan også få hjælp til SU ved at kontakte skolen på tlf. 98 44 33 44