toptop

Nordjylland styrker de maritime uddannelsesmuligheder

Primo 2016 startede det første hold skibsførere på Skagen Skipperskole. Dermed er alle maritimt rettede uddannelser nu repræsenteret i Nordjylland. De færdiguddannede kan se frem til stort set sikker beskæftigelse. Alle tal peger i retning af øget efterspørgsel efter teknisk-maritime kompetencer.

Skagen Skipperskole bød i januar 2016 velkommen til første hold skibsførerstuderende i skolens domicil på Skagen Havn. Dermed blev der åbnet der endnu en dør til den maritime sektor, som i kommende år forventer at mangle hænder. Skibsføreruddannelsen i Skagen er rettet mod nuværende sætteskippere, skibsassistenter eller håndværkere, som har opnået tilstrækkelig praktisk sejl-erfaring.

MARTEC og Skagen Skipperskole har indgået en formel samarbejdsaftale, som bl.a. involverer at studerende på den nye skibsføreruddannelse skal modtage undervisning fra MARTEC. Der samarbejdes allerede med Frederikshavn Gymnasium & HF Kursus omkring den 3-årige maritime HF Søfart, som også indeholder et togt med Skoleskibet DANMARK og dermed grunduddannelsen til skibsassistent.

Forstander på Skagen Skipperskole, Anders Andersen, ser frem til at uddanne flere dygtige folk til branchen.

”Skagen Skipperskole har altid haft som målsætning at uddanne dygtige skippere til Det Blå Danmark. Nu tager vi et stort skridt og giver søfarende folk fra hele landet mulighed for at uddanne sig til skibsfører med mulighed for at føre skibe, uanset størrelse, på alle verdenshave. Søgningen til den tilsvarende bacheloruddannelse fra de gymnasiale uddannelser er slet ikke høj nok til at imødekomme behovet i branchen. Derfor er vi glade for at kunne give de mange nuværende søfolk, mulighed for at efteruddanne sig til skibsfører på bare ét år for sætteskippernes vedkommende og ellers på 2½ år for uddannede skibsassistenter med erfaring fra søen.”

Direktør på MARTEC, Pia Ankerstjerne, er glad for, at de maritime uddannelsesinstitutioner arbejder sammen på tværs og at alle maritimt rettede uddannelser nu er repræsenteret i landsdelen:

”Nordjylland har en markant blå profil, især inden for maritim service og vedligehold, og har også meget stolte traditioner som søfarende. Den positive udvikling i den Blå branche kan styrkes, hvis branchens behov og udvikling understøttes af uddannelsesinstitutionerne. Samarbejdet med Skagen Skipperskole omkring skibsfører og HF Søfart viser på fineste vis, at vi står sammen om at øge mulighederne for en Blå Karriere i Nordjylland. Vi ønsker tillykke til Skagen Skipperskole og ser frem til samarbejdet.

Moderne maritime uddannelsesmiljøer

Med skibsføreruddannelsen kan Nordjylland nu tilbyde hele paletten af ”blå” uddannelser. Blå uddannelser åbner muligheder for karrierer til søs, men også til mange jobs i den store landbaserede maritime industri. Ofte som en kombination i løbet af arbejdslivet. Man kan sagtens få en maritim karriere til at gå op med et familieliv, hvilket i stigende grad også går op for de unge, som søger ind på bl.a. maskinmesteruddannelsen.

Rekruttering af nye medarbejdere til den maritime branche starter allerede ude på erhvervsskolerne og de gymnasiale uddannelser, hvor bl.a. Det Blå Danmark og uddannelsesinstitutionerne gør meget for at åbne de unges øjne for mulighederne i erhvervet. Studiemiljøet på skolerne i Nordjylland er blevet kraftigt udviklet og moderniseret i de senere år og både Skagen Skipperskole og MARTEC har inden for de seneste år renoveret og udvidet deres faciliteter, så der nu står moderne undervisningsfaciliteter klar til alle maritime studerende. Dette er sket i takt med at antallet af ansøgere til flere af uddannelserne har været stigende, hjulpet frem at øgede kvoter og øget markedsføring.

Politisk fokus på de maritime erhverv

De maritime erhverv er blevet udpeget som et særligt styrke- og fokusområde i Region Nordjyllands nye Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi. Det betyder at Region Nordjylland og Vækstforum vil prioritere erhvervspolitiske initiativer og konkrete udviklingsprojekter, som er med til at skabe øget vækst og flere arbejdspladser i de maritime erhverv. Det sker blandt andet på basis af en analyse af Det Maritime Nordjylland fra oktober 2015, som stiller skarpt på udviklingen i regionens maritime virksomheder og ikke mindst på potentialet til øget vækst.

De maritime erhverv er i en position til at vokse i fremtiden i takt med skærpede internationale klima- og miljøkrav samt øget aktivitet inden for offshore vindenergi og specialiseret skibsfart giver gode muligheder for vækst og beskæftigelse.

Region Nordjylland har de seneste år støttet op om det blå vækstspor. Senest er der bevilliget midler til projektet ”Maritime talenter”, som skal skabe særlige maritime talentspor på erhvervsuddannelserne på EUC Nordvest og EUC Nord i samarbejde med MARTEC og erhvervslivet. Tidligere har regionen også bidraget til et pilotprojekt på MARTEC omkring potentialet i internationale praktikophold for maritime studerende.

Styrelsen for videregående uddannelser er i øjeblikket i gang med godkendelsesprocessen.

Maritimt rettede uddannelser i Nordjylland:

  • Maskinmester (professionsbachelor)
  • Skibsfører (erhvervs-/ efteruddannelse)
  • Fisker (erhvervsuddannelse)
  • Sætteskipper (erhvervs-/ efteruddannelse)
  • Kystskipper (erhvervs-/ efteruddannelse)
  • HF Søfart (gymnasial uddannelse)
  • Skibsmontør (erhvervsuddannelse)
  • Skibsmekaniker (erhvervsuddannelse)
  • Skibsassistent (erhvervsuddannelse)
  • Skibskok (efteruddannelse)
Derudover beskæftiger erhvervet mange faglærte som fx smede, elektrikere, industriteknikere og inden for automation og IT.

Fakta – De maritime uddannelsesinstitutioner

De maritime uddannelsesinstitutioner i Nordjylland udgøres af MARTEC (herunder Skoleskibet DANMARK), Skagen Skipperskole, EUC Nord og Nordjysk Brand- og Redningsskole. I Nordjylland uddannes der også maritimt personale på EUC Nordvest, herunder Fiskeriskolen. Også Aalborg Universitet og UCN arbejder med behovet for ”blå” kompetenceudvikling.

Kontaktpersoner

Forstander Skagen Skipperskole
Anders C. T. Andersen
Tlf.: 5159 8570
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Direktør MARTEC
Pia Ankerstjerne
Tlf.: 9620 8888
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

pdfLæs som pdf

Deltids- / fuldtidsstudie

Det vil være muligt at sejle samtidigt med at man læser, selvom det jo ikke er det optimale. Det kræver selvfølgelig noget mere af en studerende i forhold til at gå i skole fuldtids.

Sejler man samtidig med uddannelsen, er man deltidsstuderende og skal selv læse op på noget af pensum. Der er dog ikke tale om et decideret fjernstudium, som kendes fra andre uddannelser.
At være deltidsstuderende betyder, at man ikke behøver at være på skolen og deltage i undervisningen hele tiden, idet vi ikke har mødepligt til den ordinære undervisning. Hvis man vælger ikke at være her, har man selv ansvaret for at holde sig opdateret med hensyn til de aktiviteter, der foregår på klassen, samt at få læst op på tingene og aflevere de opgaver, der skal afleveres, rettidigt. Opdateringen kan man få ved at bruge skolens læringsplatform på internettet, hvor sådanne informationer gives. Her vil der desuden være mulighed for at finde de opgaver/oplæg, der gives på klassen og i øvrigt lægges her al relevant information omkring undervisning, kurser, eksaminer mv..

Vær opmærksom på, at man som deltidsstuderende ikke kan forvente at få særskilt undervisning, og at det –selvfølgelig- stiller store krav til den pågældendes studiedisciplin og engagement.

Der vil være fag/moduler i løbet af uddannelsen, hvortil der dog er mødepligt. Hvilke der er tale om, afhænger af den valgte uddannelse. Det gælder bl.a. for ROC/GOC radiokursus, sikkerhed og miljø, maritim ledelse, simulatorundervisning, duelighedskursus i motorpasning, brand-, medicinkiste – og søsikkerhedskurser med flere. Har man imidlertid nogle af disse kurser i forvejen, vil man (forudsat at de ikke er udløbet) kunne få merit mod behørig dokumentation, og man skal så ikke deltage.

Vi tilrettelægger uddannelsen efter en semesterplan, som kan findes på skolens hjemmeside her:

http://www.skipperskolen.dk/studerende/semesterplan

Heraf fremgår det, hvilke perioder der er mødepligtige kurser planlagt. Semesterplanen bliver løbende ændret.

Som de eneste i Danmark

AIS og GMDSS Radio Surveyor kursus (godkendt af DNV)
Som noget nyt tilbyder Skagen Skipperskole nu et specielt kursus for maritime radioteknikere og andre, der foretager radiosyn på GMDSS skibe.

Vi har et samarbjede med DANPHONE A/S i Danmark, som har udviklet en unik FUTRONIC MK II testbox, som bruges til test af alle skibets modtagere og sendere. Skolen ejer et eksemplar af testboxen og kurset er auditeret og godkendt af DNV (Det Norske Veritas).

Skagen Skipperskole er den eneste udbyder af denne type kursus i hele verden.
Deltagerforudsætning: GOC i GMDSS

Pris pr. deltager DKK 12.000,- ekskl. moms
Link til tilmeldingsformular: Tilmelding

Ring gerne til skolen for nærmere information.
pdfPDF brochure om kurset

Læs mere ...