toptop

Bestyrelsen for Skagen Skipperskole

Skagen Skipperskoles bestyrelse består af syv medlemmer:

Formand Carl Jesper Hermansen: Formand for Skagen Fiskeriforening.

Næstformand Leo Skiødt Mikkelsen: Direktør i Saga Shipping A/S.

Bestyrelsesmedlem Erik Rejnholt Rasmussen: Tidligere selvstændig fiskeskipper.

Bestyrelsesmedlem Gustav Øglend: Beskæftiger sig med fiskeri.

Bestyrelsesmedlem Morten Jensen: Advokat (H), HD-R, Partner i Advokatfirmaet Børge Nielsen, Aalborg.

Bestyrelsesmedlem Bjarne Laustsen: Medlem af Folketinget.

Medarbejderrepræsentant S. Thagaard Jensen: Skipperskolelærer.

Kursus

Kursus